واردات و مراحل گمرکی

واردکننده کالا 

وارد کننده کالا شخصی حقیقی یا حقوقی میباشد که نسبت به ورود کالاهای مورد مصرف در داخل کشور طبق مجوزهای مربوطه اقدام مینماید و میبایست از مقررات وقانون تجارت کشور خود بطور کامل و از مقررات و قانون تجارت کشور فروشنده نیز مطلع باشد . برای واردات داشتن کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و چنانچه واحد تولیدی باشد ، داشتن پروانه بهره برداری یا پروانه تولید الزامی است .

کارت بازرگانی
کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن میتوان اقدام به صادرات و واردات کالا نمود و توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها بنام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی (ایرانی و غیرایرانی) ، اشخاص حقوقی ،‌ صادر و در صورت تایید توسط واحد صدور کارت بازرگانی معتبر می‌باشد . ضوابط و شرایط و نحوه تمدید آن طبق آئیننامه اجرائی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
اشخاص و کالاهای ذیل نیاز به ارائه کارت بازرگانی ندارند :

§         1 – شرکتهای تعاونی مرزنشینان

§         2 – ملوانان ایرانی شاغل در شناورهائی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند .

§         3 – پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوطه .

§         4 – کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغل از وزارت کار و امور اجتماعی .

§         5 – کالاهائی که ورود آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد .

§         6 – کالاهای مسافری .

§         7 – کالاهای هدیه و سوغات که از طریق پست وارد می‌شوند .

کالاهای تجاری
کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش ، وارد یا صادر می‌گردد ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد .

تشریفات مربوطه به خرید کالا 

خریدار (وارد کننده) کالا به توجه به محلهای خرید و شرایط مربوط که قبلا از طرق مختلف پیش‌بینی و بررسی نموده است ، اقدام به خرید می‌نماید . نحوه خرید از بازارهای خارجی و از طریق نمایشگاههای بین‌المللی ، بروشورهای تحقیقی و اتاق بازرگانی در ایران انجام می‌گیرد . خرید بخش دولتی بیشتر از طریق مناقصه و بخش عمومی بیشتر از طریق استعلام بهاء انجام می‌پذیرد .

روشهای خرید کالا 

روشهای خرید کالا براساس اینکوترمز 1990 به شرح زیر است :

EXW

تحویل کالا در محل کار

EXW

FOB

تحویل کالا روی عرشه کشتی یا روی کامیون

BOARD) (FREE ON

FAS

تحویل کالا کنار کشتی

(FREE ALONGSIDE SHIP)

FCA

به صورت تحویل در محل مقرر به حمل کننده

(FREE CARRIER)

CFR

قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد

(COST AND FREIGHT)

CIF

قیمت کالا و کرایه و بیمه تا بندر مقصد

(COST,INSURANCE AND FREIGHT)

CPT

پرداخت کرایه حمل تا مقصد

(CARRIAGE PAID TO)

DAF

تحویل کالا در مرز

DELIVERED AT FRONTIER

DES

تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد

DELIVERED EX SHIP

DEQ

تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد

DELIVERED EX QUAY

DDU

تحویل کال در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض

گمرکی

DELIVERED DUTY UNPAID

DDP

تحویل کال در محل مقرر در مقصد ب ترخیص و ب پرداخت حقوق و عوارض

گمرکی

DELIVERED DUTY PAID

/ 1 نظر / 377 بازدید
سید علیرضا شمس نیا

سلام پیشاپیش عید غدیر خم را به شما تبریک می گویم با مطلب در غدیر خم یزدان گفت مر پیمبر را در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیام و نظرتان هستم .