تجارت گستران تجارت گستران

تجارت گستران

واردات از کلیه کشورها بصورت برات وصولی - گشایش اعتبار -اخذ پروفرم - ثبت سفارش - ترخیص کالا - تحویل در تهران با مدیریت مجید حمیدین

افزایش حقوق سال 88

به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی شورای عالی کار مصوب کرد :
1- از اول سال٨٨حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دایم یا موقت ) مبلغ 73200 ریال ( هفتاد و سه هزارو دویست ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 87 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار ) باضافه روزانه 9150 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 138٧ افزایش می یابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 73200 ریال شود ملاک همان 73200 ریال است .
2- به کارگرانی که در سال ١٣٨٨دارای یکسال سابقه کار شده ، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات ) پرداخت خواهد شد .
با توجه به موارد بالا و بدون در نظر گرفتن سایر مزایا و با توجه به اینکه کارگر کمتر از یکسال سابقه کار دارد :
                                3150000 = 105% × 3000000
                                274500 = 30 × 9150
                               ----------
                              3424500
                              ======
در نتیجه حقوق پایه شخص در سال 138٨ مبلغ 3424500 ریال خواهد بود.

م.ح. : ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
Comments نظرات ()